Związek Literatów Polskich Oddział w Poznaniu

"Wiersze lecą z drzew. Poetyckie spotkanie u progu jesieni"

"Wiersze lecą z drzew. Poetyckie spotkanie u progu jesieni"- to tytuł kolejnej Ławeczki Literackiej, na którą zapraszają: Związek Literatów Polskich Oddział w Poznaniu i Ogród Botaniczny UAM. Prosimy, aby poeci przynieśli ze sobą własne utwory o tematyce jesieni, a pozostałe osoby, chcące wziąć udział w czytaniu - wiersze jesienne swoich ulubionych autorów. Spotykamy się w niedzielę 21 września o godz. 16.00 w kawiarence Pawilonu Dydaktyczno - Ekspozycyjnego, a stamtąd przejdziemy do wybranego miejsca w plenerze botaniku. W razie niepogody, zostaniemy w kawiarence.

W imieniu organizatorów - Maria Magdalena Pocgaj

 

Maria Duszka zaprasza do Centrum Kultury w Żyrardowie...

 

Klubu Krąg zaprasza na spotkanie autorskie

W czwartek 18 września o godzinie 17.00

Kawiarenka Literacka Klubu Krąg

zaprasza

na spotkanie autorskie z Pawłem Kuszczyńskim

- prezesem Oddziału Poznańskiego Związku Literatów Polskich

Spotkanie nosi tytuł "Poetycki pokłon"

Oprawę muzyczną zapewni koncert muzyki kameralnej

w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Muzycznych

im. Karola Kurpińskiego w Poznaniu

Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa obrazów poznańskiej malarki Rozalii Nowak

   

13-14 września URODZINY BOTANIKA

Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

serdecznie zaprasza na

Urodziny Botanika - 13-14 września 2014 r., godz. 900 – 1800

Dnia 13.09

900 – 1700

Wystawa Grzybów – opracowanie mgr inż. Grażyna Naser przy współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Poznaniu, Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska UAM oraz Wielkopolskiego Towarzystwa Mykologicznego (Pawilon Ekspozycyjno-Dydaktyczny OB)

Read more

   

Strona 1 z 215