Związek Literatów Polskich Oddział w Poznaniu

6 grudnia 2014 r. Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze

Zarząd Poznańskiego Oddziału Związku Literatów Polskich

zwołuje na dzień 6 grudnia (sobota) godz. 11.00

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE

w siedzibie Oddziału przy os. Powstańców Warszawy 6L

Ze względu na wagę zebrania obecność obowiązkowa

Z poważaniem - Prezes Zarządu ZLP OP

Paweł Kuszczyński

 

Byliśmy w Międzychodzie i Gontynie

Wanda Wasik

37.MIĘDZYNARODOWY LISTOPAD POETYCKI W MIĘDZYCHODZIE

Od wielu lat powtarzające się w Poznaniu spotkania listopadowe poetów z całej Polski, Europy, a nawet świata, owocują głębokimi refleksjami i przemyśleniami na temat poezji. Dają możliwość wzajemnego poznawania się i przybliżania klimatów twórczych, panujących w różnych częściach kraju, Europie i poza nią. Jest to szerokie spektrum życia literackiego, w szczególności poezji, w obecnym świecie. Spotkania poetyckie, zwłaszcza z młodzieżą szkół średnich, choć nie tylko, dają niepowtarzalną okazję do poznawania twórców różnych narodowości oraz ich poezji.

Read more

 

Zapraszamy na koncert Tomasza Kruczka

   

Spotkanie Swobodnej Myśli

 

W poniedziałek, 24 listopada br. o godz. 16.00

w siedzibie Poznańskiego Oddziału ZLP na os. Powstańców Warszawy 6L

odbędzie się kolejne Spotkanie Swobodnej Myśli

Tym razem Grzysztof Galas - inicjator i prowadzący cykliczne spotkania prezentacji dorobku twórczego poetów

przedstawi

Annę Andrych

Serdecznie zapraszamy, również osoby z kręgów poza literackich!

 

   

Strona 1 z 228