Związek Literatów Polskich Oddział w Poznaniu

Danuta Bartosz i Ares Chadzinikolau - "Zaduszki poetyckie" poświęcone V. rocznicy śmierci Nikosa Chadzinikolau

Czwartek, 30-10-2014 r. godz. 17:00

Kawiarenka Literacka Klubu Krąg (ul. Dmowskiego 37)

i

Związek Literatów Polskich Oddział w Poznaniu

zapraszają na „Zaduszki poetyckie”

Spotkanie z Danutą Bartosz i Aresem Chadzinikolau

poświęcone V. rocznicy śmierci Nikosa Chadzinikolau

Oprawa muzyczna: Ares Chadzinikolau.

 

Paweł Kuszczyński - laudacja dla ks.prof. Jana Kantego Pytla

W czwartek, 23 października 2014 r.  podczas uroczystości wręczenia ks.Janowi Kantemu Pytlowi Złotego Hipolita przez dr. Mariana Króla - prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego - Paweł Kuszczyński, prezes poznańskiego oddziału ZLP wygłosił laudację, pokazując sylwetkę ks. Profesora , członka naszego Oddziału, w wielu aspektach Jego kapłańskiej, naukowej i literackiej działalności.

Ks.prof. Jan Kanty Pytel, wybitny biblista, nauczyciel akademicki, autor wielu książek prozatorskich, członek poznańskiego Oddziału ZLP (od 2012 r.), założyciel i prezes Stowarzyszenia im. Romana Brandstaettera w latach 2001-2013.

Read more

 

ks. prof. Jan Kanty Pytel otrzymał Złotego Hipolita Labor Omnia Vincit

Złoty Hipolit Labor Omnia Vincit

dla ks. prof. Jana Kantego Pytla

Dnia 23 października 2014 o godzinie 17.00 w Radiu Emaus miała miejsce uroczystość wręczenia księdzu prof. Janowi Kantemu Pytlowi Złotego Hipolita Labor Omnia Vincit Praca Wszystko Zwycięża, przyznanego przez Towarzystwo im Hipolita Cegielskiego za wybitne zasługi w szerzeniu i wcielaniu w życie pracy organicznej, za działalność dla dobra słpołecznego, umacnianie wartości patriotycznych, moralnych oraz szacunku dla dokonań minionych pokoleń Polaków. Spotkanie otworzył Redaktor Naczelny Radia Emaus Ks. Maciej Kubiak, który przywołał swoje wspomnienia z lat dziecięcych i młodzieńczych, gdy chodził do kościoła św. Jana Kantego i słuchał homilii ks. Prof. Pytla, a potem w 1985 roku otrzymywał z rąk ks. Profesora indeks Papieskiego Wydziału Teologicznego.

Read more

   

Program XXXVII MIędzynarodowego Listopada Poetyckiego

 

Klub Literacki "Dąbrówka" zaprasza

- 28 października 2014 r. o godz. 18:30

do Salonu Wydawnictwa Miejskiego ul. Ratajczaka 44 w Poznaniu

na prezentację 50. numeru pisma "Protokół Kulturalny"

Spotkanie poprowadzi Edyta Kulczak

Autorów publikujących w  Protokole zaoraszamy

do zaprezentowania swojego utworu

____________________________________________________________

 

 

 

 

Program

XXXVII Międzynarodowego Listopada Poetyckiego

wpisany w obchody Roku Oskara Kolberga, wybitnego badacza i propagatora kultury ludowej

3.11. 2014 (poniedziałek) Instytut Filologii Rosyjskiej UAM, Collegium Novum, Poznań, al. Niepodległości 4.

godz. 17:00 Promocja antologii polsko – rosyjskiej pod auspicjami Dyrektora Instytutu Filologii Rosyjskiej UAM, prof. dr. hab. Andrzeja Sitarskiego oraz Konsula Generalnego Federacji Rosyjskiej, Wladimira Tkaczewa.

4.11. 2014 (wtorek)Pałac Działyńskich, Poznań, Stary Rynek 78.

godz. 16:00 Promocja antologii polsko – niemieckiej pod patronatem prof. dr. hab. Huberta Orłowskiego, rektora Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu oraz Mariana A. Kareńskiego –Tschurl, Konsula Honorowego Republiki Federalnej Niemiec.

godz. 17:30 Prezentacja autorska książek podróżniczych Łukasza Wierzbickiego ze szczególnym uwzględnieniem postaci Kazimierza Nowaka (Prezentacja zasłużonych Wielkopolan). Wiązanka pieśni ludowych: Edyta Czernecka (Koło Jana).

godz. 18:00 Łucja Dudzińska: prezentacja Koła Młodych i Grupy Literycznej na Krechę. Promocja I Tomu serii wydawniczej Poezja/Na Krechę oraz Antologii WierszYstawki. Goście w ARTloży. Oprawa muzyczna: Jolanta Ciecharowska & Romuald Andrzejewski. Wystawa obrazów Kornelii Chojnackiej.

5.11. 2014 (środa) Sala Lubrańskiego UAM, ul. Wieniawskiego 1

Read more

   

Strona 1 z 223