Konkursy

Ogólnopolski Konkurs: 100. rocznica bestialskiego zburzenia miasta Kalisza

Ogólnopolski Konkurs:

100. rocznica bestialskiego zburzenia miasta Kalisza

1. Organizatorem konkursu jest Miasto Kalisz i Związek Literatów Polskich Oddział w Poznaniu.

2. Celem konkursu jest rozpowszechnienie i propagowanie pamięci historycznej o tragicznym losie Kalisza, nawiązującym do 100. rocznicy bestialskiego zburzenia miasta Kalisza przez Niemców w 1914 roku.

3. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest napisanie 3 – 5 wierszy lub opowiadania, na temat: 100. rocznicy zburzenia przez Niemców miasta Kalisza

4. Przewidziane są dwie nagrody pieniężne (łącznie do 1500 złotych) i wyróżnienia. 

5. Jury Konkursu może zmienić zasady podziału i wysokości nagród.

Read more

 

Nagroda Literacka XXXVII Międzynarodowego Listopada Poetyckiego

W czasie XXXVII Międzynarodowego Listopada Poetyckiego,

który odbędzie się w Poznaniu, Kaliszu, Lesznie, Śremie

i innych miejscowościach Wielkopolski od 4 - 7 listopada 2014 roku,

zostanie przyznana

Nagroda Literacka XXXVII Międzynarodowego Listopada Poetyckiego

za książkę poetycką w języku polskim wydaną w 2014 roku

(książki będące wyborem wierszy nie będą uwzględniane).

Laureata poznamy 5 listopada 2014 r. podczas inauguracji festiwalu

w Auli Lubrańskiego UAM w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1.

Zainteresowani autorzy, wydawnictwa i stowarzyszenia mogą nadsyłać

książki poetyckie w trzech egzemplarzach do 30 września 2014 r.

na adres organizatora:

Związek Literatów Polskich
Oddział w Poznaniu
os. Powstańców Warszawy 6 L
60-656 Poznań

   

KONKURS POETYCKI "SZUFLADA"

REGULAMIN
SZUFLADA - V Ogólnopolski Otwarty Konkurs Poetycki w Oleśnie
1. Organizatorem konkursu jest Oleska Biblioteka Publiczna im. Jakuba
Alberta Pieloka w Oleśnie, a także Miejski Dom Kultury w Oleśnie,
Oleskie Muzeum Regionalne im. Jana Nikodema Jaronia w Oleśnie,
Państwowa Szkoła Muzyczna Pierwszego Stopnia w Oleśnie oraz portal
informacyjny OLESNO.ORG.
2. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do autorów zrzeszonych jak
również niezrzeszonych w związkach twórczych oraz bez podziału na autorów
przed debiutem i po debiucie. Uczestnik konkursu musi mieć ukończony 16
rok życia.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie przynajmniej jednego
utworu o dowolnej tematyce. Do konkursu można zgłaszać tylko wiersze
oryginalne, nigdzie nie publikowane i nie nagradzane.
4. Prace konkursowe należy zgłaszać do 11 maja 2014r. przez formularz
umieszczony na stronie www.szuflada.olesno.org/wiersz , dodatkowe
informacje można uzyskać pisząc na e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz
telefonicznie pod numerami: 034 358 20 30 i 034 358 28 34.
5. Wiersze muszą być podpisane wszystkimi danymi wymaganymi w formularzu
zgłoszeniowym.
6. Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez organizatorów. Prace
nie spełniające wymogów regulaminu nie będą oceniane. W sprawach
spornych, wynikających z interpretacji regulaminu, ostateczną decyzję
podejmują organizatorzy w porozumieniu z jury.
7. Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe za wiersze:
I miejsce – 500 zł + okolicznościowa statuetka
II miejsce – 300 zł
III miejsce – 200 zł
8. Laureaci kategorii specjalnych:
Kategoria "JAKI CZŁOWIEK – TAKI LAS!" – 200 zł
9. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość utworzenia nowych kategorii
specjalnych z osobnymi nagrodami już w trakcie trwania konkursu.
10.W konkursie nagradzane są wiersze, więc istnieje możliwość, że jeden autor
zdobędzie więcej niż jedną nagrodę.
11.Wiersze nagrodzone w konkursie głównym mogą być również nagrodzone
w kategoriach specjalnych.
12.Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania nadesłanych utworów bez
dodatkowej zgody autorów oraz bez honorarium autorskiego.
13.Wszystkie wiersze nadesłane na konkurs zostaną opublikowane na stronie
konkursu po zamknięciu zgłoszeń, każdy będzie podpisany imieniem,
pierwszą literą nazwiska oraz miastem pochodzenia autora.
14.Ewentualne zgłoszenia naruszenia regulaminu należy kierować na adres:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Zgłoszenia będą przyjmowane do czasu
opublikowania wyników konkursu.
15.Zgłoszenie utworu do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że utwór
jest własny, nie publikowany i nie nagradzany na innych konkursach, ponadto
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora w celach
promocyjnych konkursu.
16.Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 1 czerwca 2014 r. na stronie
www.szuflada.olesno.org .
17.Finał konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 6 czerwca 2014 r. o godzinie
18:00 w auli Szkoły Muzycznej w Oleśnie, ul. Wielkie Przedmieście 33.
18.Organizatorzy nie przesyłają nagród, przyznaną nagrodę należy odebrać
osobiście w dniu finału konkursu.
19.Laureaci oraz osoby które potwierdzą swoje przybycie na wręczenie nagród
po ogłoszeniu wyników konkursu i przybędą, otrzymają dodatkowo
pamiątkowy dyplom z popisami Jury.
20.Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza akceptację regulaminu.
Dodatkowe informacje o konkursie i aktualności można znaleźć na stronie
internetowej www.szuflada.olesno.org .
Patronem konkursu „SZUFLADA” 2014
jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Olesno

   

II OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI „ O ANTAŁEK MIODÓWKI””

II OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI „ O ANTAŁEK MIODÓWKI””

Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej zapraszają do udziału

w konkursie poetyckim na zestaw wierszy miłosnych

Regulamin:

1.Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział zarówno poeci niezrzeszeni jak i zrzeszeni w związkach twórczych.

Read more

   

XVIII Ogólnopolski Konkurs "O koronę wierzbową"

 

 

XVIII Lednicka Wiosna Poetycka

Turniej Poetycki „O Koronę Wierzbową”

 

 

REGULAMIN:

Turniej adresowany jest do uzdolnionej literacko młodzieży szkolnej w wieku od 12 do 19 lat. Jego celem jest odkrywanie i rozwijanie młodych talentów poetyckich, propagowanie patriotyzmu, wiedzy przyrodniczej, historycznej oraz geograficznej o Ziemi Lednickiej.

Warunki uczestnictwa:

- należy nadesłać maksymalnie 3 niepublikowane teksty poetyckie,

mogą być także tematycznie związane z Ziemią Lednicką

oraz obchodami 1050-lecia rocznicy chrztu Polski,

Read more

   

V Ogólnopolski Konkurs Poetycki "O kwiat dziewięćsiła"

 

V Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O kwiat dziewięćsiła”

w Skomielnej Czarnej

pod honorowym patronatem Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP

Pana Waldemara Pawlaka

 

REGULAMIN:

1. Konkurs organizuje Ochotnicza Straż Pożarna w Skomielnej Czarnej przy wsparciu Urzędu Gminy Tokarnia (pow. myślenicki, woj. małopolskie).

2. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do autorów niezrzeszonych jak również zrzeszonych w związkach twórczych oraz bez podziału na autorów przed debiutem i po debiucie. Uczestnik konkursu musi mieć ukończone 16 lat.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zestawu trzech wierszy w czterech egzemplarzach wydruku komputerowego lub maszynopisu. Rękopisów nie przyjmujemy. Tematyka utworów jest dowolna. Łączna objętość zestawu wierszy o tematyce dowolnej nie może przekraczać 3 stron znormalizowanego maszynopisu (wydruku). Każdy uczestnik konkursu może dołączyć do zestawu obowiązkowego dodatkowo jeszcze po jednym wierszu (w czterech egzemplarzach każdy wiersz) w następujących kategoriach:

Read more

   

TURNIEJ POETYCKI O MALINOWĄ KARAFKĘ

KOŁO LITERACKIE PRZY KLUBIE NAUCZYCIELI MIASTA POZNANIA
I ODDZIAŁ ZLP W POZNANIU
zapraszają wszystkich chętnych na VII edycję TURNIEJU POETYCKIEGO „O MALINOWĄ KARAFKĘ”, która odbędzie się 28 stycznia 2014r. o godz. 17.00 w Klubie Nauczycieli Miasta Poznania – ul. J. Słowackiego 58/60 (oficyna w podwórzu). Wystarczy 1 wiersz w 2 egz., nawiązujący w dowolny sposób do hasła DRZWI DO LASU. Wiersz przeczytany przez autora oceni wyłonione z publiczności jury, a nagrodą dla laureata będzie butelka owocowej nalewki i dyplom.
W imieniu organizatorów - Teresa Januchta

   

Antologia: POCIĄG NASZEGO WIEKU

antologia: POCIĄG NASZEGO WIEKU

 

Portal Literacka pkp-jazda oraz Wydawnictwo Komograf ogłasza nabór do kolejnej, międzynarodowej antologii: pociąg naszego wieku.

 

Kolej od dawna inspiruje bardzo wielu twórców na kilku płaszczyznach. Tematów, jakich dostarcza kolej jest mnóstwo; bazujemy na współczesnych i dawnych relacjach pasażerów, estetyka i punktualność kolei wczoraj a dziś – również stanowi pewną różnicę. Chcąc wyjść naprzeciw temu, jakże trudnemu, tematowi postanowiliśmy, że pociąg naszego wieku będzie książką, w której przedstawimy kolej naszej rzeczywistości. Jaka jest kolej? Jaka była? Jaka być powinna? Wzorem naszej tegorocznej publikacji letni expres poetycki pragniemy zrzeszyć Autorów, którym los kolei jest po żelaznej drodze. Chcemy, aby pociąg naszego wieku był pełen dobrej poezji i świetnej fotografii.

Aby sprostać zadaniu, pod niżej podanymi adresami e-mail oczekujemy na zgłoszenia zawierające:

a. do 5utworów o tematyce kolejowej: wiersze, opowiadania, proza poetycka do długości ½ strony (filozofia podróży, historia z kolejnictwem w tle, estetyka pociągów, wrażenia, codzienność na kolei)

b. 3 wiersze o dowolnej tematyce

c. opcjonalnie (patrz niżej) serię fotografii przedstawiających kolei (infrastruktura, pejzaże, stacyjki, pociągi)

d. biogram

e. dane osobowe i wstępne zamówienie

(zamówienie pozwoli oszacować koszt oraz nakład książki)

Na przesłanie zgłoszeń oczekujemy do końca grudnia 2013. Każdy zakwalifikowany uczestnik ma zagwarantowaną publikację jednej z dwóch opcji: 1) 5 utworów (w tym mogą być 2 dowolne), biogram i ewentualnie do 4 fotografii; 2) 8 fotografii i biogram. Redakcja ma wyłączne prawo do wyboru utworów i zdjęć. Warunkiem uczestnictwa
w antologii jest dokonanie autorskiej korekty w przygotowanym składzie (maj, czerwiec 2014 r.), a także zakupienie po cenie wydawcy zadeklarowanej ilości książek (np. 3, 5 lub 10 egz.). Warto dodać, że tylko autorzy mają możliwość zakupu książki po cenie druku.

Wydanie antologii przewidujemy w sierpniu 2014 r., a następnie jej promocję
w wielu miejscach, również poprzez patronów medialnych.

Informacja o naszych dotychczasowych działaniach, autorach i wydawnictwach jest dostępna na stronie http://literacka.pkp-jazda.pl oraz za pośrednictwem naszych patronów medialnych.

Pełne zgłoszenia są przyjmowane pod adresami:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Za koordynację projektu odpowiedzialny jest Pan Piotr Goszczycki,

tel. 502 081 484, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

   

Ogólnopolska Nagroda Poetycka im. Kazimiery Iłłakowiczówny za Najlepszy Debiut Poetycki Roku

 

Ogólnopolska Nagroda Poetycka im. Kazimiery Iłłakowiczówny

za Najlepszy Debiut Poetycki Roku

Poznański Oddział Związku Literatów Polskich  wznawia Konkurs o Nagrodę im. Kazimiery Iłłakowiczówny za Najlepszy Debiut Poetycki Roku.

Fundatorem nagrody jest Miasto Poznań

Cel konkursu:

Istnieje pilna potrzeba kontynuowania tego ważnego dokonania kulturalnego, promującego od trzydziestu lat nasze miasto Poznań w kraju i za granicą. Konkurs promuje sztukę oraz inspiruje młodych ludzi do rozwijania artystycznych pasji i zdolności. Popularyzuje twórczość patronki nagrody Kazimiery Iłłakowiczówny – jednej z najważniejszych poetek polskich, powszechnie kojarzonej z Poznaniem, w którym do końca życia była wieloletnią członkinią Związku Literatów Polskich.

Serdecznie zapraszamy oficyny wydawnicze, stowarzyszenia twórcze, osoby reprezentujące instytucje kultury i media o charakterze literackim, do nadesłania zauważonych, ciekawych debiutów książek poetyckich wydanych w 2013 roku.

Read more

   

V OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI „O wers Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej”

ORGANIZATORZY:
Związek Literatów Polskich - Oddział w Szczecinie
Pałac Młodzieży - Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie

REGULAMIN:
Nadrzędnym celem konkursu poetyckiego jest rozbudzanie talentów oraz popularyzowanie twórczości poetyckiej młodych autorów, a także przypomnienie młodemu pokoleniu dorobku i sylwetki POETKI, wybitnej przedstawicielki polskiej liryki.
Konkurs adresowany jest do UCZNIÓW GIMNAZJÓW I WSZELKIEGO TYPU SZKÓŁ ŚREDNICH.
1.    Na konkurs należy przysłać utwory dotychczas niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach poetyckich - Wiersze o tematyce różnego postrzegania i aspektu miłości (maksymalnie 3 utwory, do 22 wersów każdy) należy nadesłać w 3 egzemplarzach do dnia 24 grudnia 2013 r. (nie decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Miesięcznik Pedagogiczny DIALOGI, Pałac Młodzieży - PCE,
al. Piastów 7, 70-327 Szczecin, tel. 91 422 52 61
z dopiskiem: V OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI
„O wers Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej” SZCZECIN 2014

2.    Każdy utwór powinien być oznaczony godłem /słowne lub cyfrowe, nie obrazki czy grafiki/; to samo godło powinno występować na dołączonej kopercie, zawierającej kartkę z imieniem i nazwiskiem, adresem, adresem mailowym / telefonem/ oraz wiekiem autora, adresem szkoły, ew. nazwiskiem nauczyciela opiekuna.
3.    Organizatorzy przewidują przyznanie nagrody głównej, dyplomów i nagród książkowych.
4. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród laureatom odbędzie się
8 lutego 2014 r. w Pałacu Młodzieży w Szczecinie, al. Piastów 7, z imprezą
towarzyszącą, która odbędzie się 7 lutego 2014 r. w Pałacu Młodzieży
w Szczecinie
5. Organizator - ZLP - przewiduje wydanie jubileuszowego almanachu poetyckiego zawierającego nagrodzone i wyróżnione utwory laureatów z pięciu lat trwania konkursu (bez prawa do honorarium autorskiego).
6. Wiersze nagrodzone będą zaprezentowane w Miesięczniku Pedagogicznym
Dialogi.
7. Istnieje możliwość zapewnienia noclegu i zwrotu kosztów podróży przyjezdnym
laureatom.
ZAPRASZAMY!

   

VIII Edycja Konkursu im. Łucji Danielewskiej

Fundacja Wspierania Kultury im. Łucji Danielewskiej

zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału

w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Łucji Danielewskiej

"Słowo jak chleb"- Temat VIII Edycji Konkursu "Oczekiwanie"

Do pobrania:

Ulotka konkursowa: http://www.poezja-danielewska.eu/ul2013.pdf

Regulamin konkursu: http://www.poezja-danielewska.eu/reg2013.pdf

   

Strona 1 z 5